Porównanie Hydrokolonoterapii z płukaniem PEG-ES i z zastosowaniem fosforanu sodu w przygotowaniu jelita do planowanej kolonoskopii: prospektywne, zrandomizowane badanie z zastosowaniem pojedynczej ślepej próby